Alle werken door M.C. Escher zijn beschermd door copyright.

Internationale auteursrechtwetten beschermen al het werk van M.C. Escher, evenals zijn gesproken en geschreven woord. Elke reproductie van zijn werk, inclusief downloaden, is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The M.C. Escher Company.

Licentieovereenkomsten

Voor sommige productcategorieën is het mogelijk om een licentieovereenkomst af te sluiten. Voor vragen over licenties kunt u contact opnemen met Mark Veldhuysen. Laat ons het volgende weten, zodat wij uw verzoek kunnen beoordelen:

  • Voor welk type product u een licentie wilt verkrijgen
  • Waar het product zal worden vervaardigd
  • Waar het product op de markt zal worden gebracht, dus wat voor soort winkels
  • Wholesale and retail prijs
  • Achtergrondinformatie van uw bedrijf, d.w.z. hoe lang bestaat het bedrijf, welke andere eventuele licenties heeft uw bedrijf, enz.
  • Verwachte omzet per jaar
  • Voor welk land (en) u de licentie wilt verkrijgen
  • Al het andere dat relevant is voor uw vraag

Houd er rekening mee dat bepaalde productcategorieën al een licentiehouder hebben, waarvan sommige exclusieve licenties zijn.